1

Elektroninių dokumentų valdymas: teorija ir praktika 2019 m.


2018 – 2019 m. RENKAMA DALYVIŲ GRUPĖ – VILNIUJE, KAUNE, KLAIPĖDOJE, ŠIAULIUOSE


Elektroninius dokumentus, kurių rengimą nustato norminiai teisės aktai, privaloma rengti, tvarkyti, įtraukti į apskaitą įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka, išsaugoti juos reikiamą laiką ir užtikrinti, kad turimi elektroniniai dokumentai išliktų autentiški, patikimi ir prieinami visą jų saugojimo laiką.

Kviečiame į 6 ak. val. praktinius mokymus, kurių metu aptarsime kas yra elektroninis dokumentas, kaip perskaityti, užregistruoti, išsaugoti tokį dokumentą neturint jokių sistemų, kokios sukurtos elektroninės atpažinties priemonės, kokias tvarkas turi patvirtinti įstaigos vadovas ir kitus aktualius klausimus. Mokymai vyksta su praktinių užduočių atlikimu.

Mokymų lektorė:

Rasa Rockinienė. Per daugiau nei dešimt metų lektorė yra sukaupusi administracinio, buhalterinio bei teisinio darbo patirties. Rasa teikia teisines paslaugas, konsultuoja  dokumentų rengimo, valdymo, archyvavimo, skolų valdymo klausimais.

Mokymų programa:

  • Elektroninių dokumentų valdymo proceso teisinis reglamentavimas Lietuvoje.
  • Vadovo atsakomybė, dokumentų valdymo procesų organizavimas, reglamentavimas ir įteisinimas įstaigoje.
  • Elektroninių dokumentų rengimo procedūra (rengimas, derinimas, vizavimas, pasirašymas).
  • Dokumentų valdymo įstaigoje procedūra, tvarka.  (Visų dokumentų ir elektroninių  procesų valdymo rengimo, derinimo, vizavimo, pasirašymo, spausdinimo, saugojimo aprašymas ). Elektroninio dienyno informacijos valdymo  nuostatai.  Kitų sistemų naudojimo tvarkos.
  • Elektroninio dokumento sąvoka, rūšys, elektroniniai parašai – praktinis naudojimas. ADOC. dokumentų tikrinimas, registravimas, sudarymas ir saugojimas. Per www.archyvai.lt demonstracija .
  • Mokamos Elektroninių dokumentų valdymo sistemos. Kaip pasirinkti?  Privalomos ir galimos elektroninių sistemų funkcijos (nemokama elektroninių dokumentų valdymo sistema ir mokamos Lietuvoje, pranašumai bei  skirtumai). Nemokamos EDVS pristatymas.
  • Nemokama Lietuvos pašto – e. pristatymo sistema, nemokama elektroninių dokumentų valdymo sistemos paslauga.
  • Elektroninių dokumentų registravimas ir tvarkymas. Užbaigtų bylų apskaita. Elektroninių dokumentų saugojimas. Pokyčiai dokumentacijos plane, registrų sąraše, apyrašuose.
  • Popierinių dokumentų proceso perkėlimas į elektroninius. Galimi sunkumai su turimomis sistemomis, darbuotojų adaptacija. Visiems pasiekiama  demo versijos demonstracija.

Mokymų dienotvarkė:

Kursų pradžia – 10:00 val.,

Kavos pertraukėlė – 12 val. (30 min.),

Kursų pabaiga – 15:00 val.;

Kursų trukmė – 6 akademinės valandos;

Mokymų kaina:

95 €, iš anksto užsiregistravusiems dalyviams – kaina tik 75 EurPVM netaikomas!

Dalyvaujant daugiau nei vienam atstovui iš tos pačios organizacijos, antram ir kitiems dalyviams taikoma papildoma 10 Eur nuolaida seminaro kainai.

Kiekvienas seminaro dalyvis gauna išsamią seminaro mokomąją medžiagą, rašymo priemones, dalyvio pažymėjimą, kavą/arbatą užkandžius.


VIDINIAI MOKYMAI. Ypatingai rekomenduojame šią temą Jūsų įmonės darbuotojams. Programą galime koreguoti atsižvelgdami į Jūsų įmonės/įstaigos poreikius ir pageidavimus. Mokestis už mokymus derinamas individualiai ir priklauso nuo mokymų trukmės, dalyvių skaičiaus, mokymų vietos bei papildomų paslaugų pasirinkimo. Susisiekite su projektų vadove, tel. nr. 8 680 10445.


UAB „Juridicum“ įtraukta į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą bei Viešųjų pirkimų tarnybos skelbiamą oficialiai patvirtintų tiekėjų sąrašą.

Registracija

0 + 1 = ?