PAVV_6

Personalo dokumentų valdymo pertvarka įstaigose/įmonėse nuo 2020 m. sausio 1 d. ir aktualūs darbo teisės klausimai.


2020 m. kovo 5 d. – Baras-restoranas V.A.U., UAB “Stiliaus centras” (III aukštas), Žeimių g. 5, Jonava
2020 m. kovo 20 d. – Šiauliai
2020 m. kovo 26 d. – Panevėžys


2020 m. sausio 1 d., įsigaliojus naujoms Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėms, bei Dokumentų ir archyvų įstatymo pakeitimams, keičiasi  personalo dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos reikalavimai, kurių žinojimas ir gebėjimas taikyti svarbus kiekvienai įstaigai, įmonei. Nors Darbo kodeksas galioja daugiau kaip dvejus metus, deja, tyrimai ir teismų praktika atskleidė, kad įstaigų, įmonių esminiuose personalo dokumentuose yra daug grubių klaidų, dėl kurių tarp darbdavio ir darbuotojų kyla konfliktai, kuriuos dažniausiai laimi darbuotojai, nes, kai abejojama dėl darbo santykius reglamentuojančių sutarčių sąlygų, jos aiškinamos darbuotojų naudai.

Mokymų lektorė:

Profesorė, dr. Virginija Chreptavičienė, turinti dvidešimt aštuonerių metų patirtį vedant seminarus, kursus ir vidinius mokymus žmogiškųjų išteklių valdymo, darbo teisės, asmens duomenų apsaugos, dalykinės komunikacijos, dokumentų valdymo klausimais, minėta tematika dalyvauja nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose, skaito pranešimus, publikuoja straipsnius, parengusi knygas „Dalykinė komunikacija organizacijoje“, su bendraautoriais – Windows aplinka ir raštvedyba. Dalyvavo rengiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės informacinę sistemą.

Mokymų metu lektorė supažindins su personalo dokumentų valdymo pakeitimais, įsigaliosiančiais nuo 2020 m. sausio 1 d., naujomis personalo dokumentų valdymo galimybė mis, išaiškins esminių personalo dokumentų (darbo tvarkos taisyklių, pareigybės aprašymo, darbo sutarties, personalo įsakymų ir kt.) turiniui privalomus reikalavimus. Vadovaudamasi teismų praktika bei audito metu surinkta informacija, aptars dažniausias personalo dokumentų klaidas, pateiks praktinius patarimus, kaip sumažinti rengiamų ir saugomų dokumentų kiekį, konsoliduoti personalo dokumentų valdymo sistemą.

Mokymų programa:

Personalo dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos pakeitimai nuo 2020 m. sausio 1 d.: reikalavimai ir naujos galimybės:
1. Rekvizitų išdėstymas ir užrašymas dokumentuose (išskyrus teisės aktus);
2. Personalo dokumentų apskaita. Kuriuo atvejų privalomi personalo dokumentų registrai?
3. Bylų sudarymas ir tvarkymas: naujos galimybės.
4. Asmens bylų sudarymas: būtinumas, pasirinkimo galimybės, privalumai. Asmens bylose sukauptų dokumentų saugojimas ir naikinimas.
5. Personalo įrašų valdymas;
6. Ilgo saugojimo personalo dokumentų bylų tvarkymas ir apskaita: naujos galimybės.
7. Įstaigoje/įmonėje sukauptų popierinių dokumentų suskaitmeninimo ir originalų naikinimo galimybės ir sąlygos.

Personalo dokumentų rengimo (turinio ir įforminimo) privalomi reikalavimai:
1. Darbo tvarkos taisyklių turinio ir įforminimo reikalavimai.
2. Darbo sutarties turinio ir įforminimo reikalavimai. Darbo sutarties būtinos ir galimos papildomos sąlygos. Darbdavio atsakomybė už darbo sąlygų pabloginimą. Darbo sąlygų, sulygtų sudarant darbo sutartį, pakeitimų įforminimas.
3. Susitarimų dėl darbuotojo konfidencialios informacijos naudojimo ir saugojimo turinio ir įforminimo reikalavimai. Konfidencialios informacijos sąrašas, jo įforminimas.
4. Darbuotojo darbo santykių eigoje rengiamų dokumentų (įsakymų, vidaus ir siunčiamų) turinio ir įforminimo reikalavimai.
5. Darbo laiko apskaitos įforminimas. Kokiu atveju būtina sudaryti darbo grafiką? Prieš kiek dienų ir kaip supažindinti darbuotoją su individualiu darbo grafiku?
6. Kasmetinėms ir papildomoms atostogoms suteikti būtini dokumentai, jų turinio ir įforminimo reikalavimai.
7. Darbo pareigų pažeidimų ir darbuotojų skatinimų dokumentai, jų turinio ir įforminimo reikalavimai.
8. Tarnybinių pranešimų, pasiaiškinimų, paaiškinimų, aktų turinio ir įforminimo reikalavimai.
9. Darbo santykių nutraukimo įforminimas.
10. Esamų ir buvusių darbuotojų personalo dokumentų tvarkymo reikalavimai, įsigaliojus ES Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui.

Atsakymai į klausimus. Diskusija.

Mokymų dienotvarkė:

Mokymų pradžia: 10:00 val. / Pertrauka: 12:00-12:30 / Mokymų pabaiga: 15:00 val.

Mokymų trukmė – 6 akademinės valandos.

Kiekvienas seminaro dalyvis gauna išsamią seminaro mokomąją medžiagą, rašymo priemones, dalyvio pažymėjimą, kavą/arbatą užkandžius.

Mokymų kaina: 75 Eur, PVM neapmokestinama. 

VIDINIAI MOKYMAIŠios temos programą galime koreguoti atsižvelgdami į Jūsų poreikius ir pageidavimus. Mokestis už mokymus derinamas individualiai ir priklauso nuo mokymų trukmės, dalyvių skaičiaus, mokymų vietos bei papildomų paslaugų pasirinkimo. Susisiekite su mokymų projektų vadove, tel. nr. +370 5 2032952 arba el. paštu: registracija@juridicum.lt .


UAB „Juridicum“ įtraukta į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.

Registracija

2 + 1 = ?