Entries by juridicum

Skaidrumas ir korupcija medicinos įstaigose

Programa: Korupcijos formos ir rūšys; Naujausi teisės aktai, reglamentuojantys korupcijos prevenciją; Naujausi teisės aktai, reglamentuojantys skaidrumo politiką medicinos įstaigose ir viešuosiuose pirkimuose; Numatomi teisės aktų pakeitimai; Lietuvos korupcijos žemėlapis – korupcijos pasireiškimo atvejai pagal regionus ir miestus; Skaidrumo ir korupcijos statistika ir prognozės; Dažniausiai pasitaikančios klaidos kovoje prieš korupciją; Naujausi korupcijos prevencijos sprendimai ir pakeitimai […]

Viešojo sektoriaus įstaigų ir įmonių įvaizdžio formavimas

MOKYMŲ PROGRAMA: Valstybės tarnyba ir įvaizdis: Valstybės tarbnybos samprata ir jos santykis su formaliuoju įvaizdžiu Įvaizdį formuojantys veiksniai; Įvaizdžio formavimo būdai ir priemonės; Įvaizdžio reklama. Kas stiprina ir kas silpnina valstybės tarnybos įvaizdį? Žiniasklaida; Politinė komunikacija; Visuomenės; Interesų grupės; Asmeninis ir įstaigos įvaizdis. Ką galiu išmokti?: Pristatymas (prezentacija); Strategijos principai; Taktiniai patarimai; Krizinių situacijų valdymas. […]

Moderavimas/komandinio (grupinio) darbo valdymas

Mokymo metodika: teorinės žinios, grupinės diskusijos, atvejų analizė, situacijų modeliavimas ir jų sprendimas, dalykiniai žaidimai, psichologiniai testai. Mokymo tikslas: susipažinti su metodų kompleksu, įgalinančiu pagerinti žmonių komunikaciją grupėse ir išspręsti jiems iškilusias problemas dėka specifinės moderatoriaus (grupės vadovo) elgsenos, darbo pagal tam tikras taisykles organizavimo ir specialių priemonių panaudojimo. Mokymų planas: Komandinio darbo valdymo problemos: […]