darbuotojai11

Viešojo sektoriaus įstaigų ir įmonių įvaizdžio formavimas

MOKYMŲ PROGRAMA:

Valstybės tarnyba ir įvaizdis:

 • Valstybės tarbnybos samprata ir jos santykis su formaliuoju įvaizdžiu
 • Įvaizdį formuojantys veiksniai;
 • Įvaizdžio formavimo būdai ir priemonės;
 • Įvaizdžio reklama.

Kas stiprina ir kas silpnina valstybės tarnybos įvaizdį?

 • Žiniasklaida;
 • Politinė komunikacija;
 • Visuomenės;
 • Interesų grupės;
 • Asmeninis ir įstaigos įvaizdis.

Ką galiu išmokti?:

 • Pristatymas (prezentacija);
 • Strategijos principai;
 • Taktiniai patarimai;
 • Krizinių situacijų valdymas.

Įvaizdžio kampanijos įvertinimas:

 • Informacijos auditas;
 • Galimybės ir tobulintinos pusės;
 • Ryšių su visuomene etika.

Programą galime koreguoti atsižvelgdami į Jūsų įmonės/įstaigos poreikius ir pageidavimus.

Mokestis už mokymus derinamas individualiai ir priklauso nuo mokymų trukmės, dalyvių skaičiaus, mokymų vietos bei papildomų paslaugų pasirinkimo.

 

Pasiteirauti apie mokymus

1 + 4 = ?