VP dokumentai

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO GEROJI PRAKTIKA: pirkimų vykdymo efektyvumo strategija – 2019 m.


Vidiniai mokymai 2019


Efektyvus pirkimų organizavimas tausoja išteklius bei užtikrina racionalų lėšų panaudojimą. Organizacijos turi atsisakyti perteklinio, imitacinio ir neproduktyvaus darbo organizavimo proceso ir jį pakeisti.
Mokymų tikslas – supažindinti dalyvius su gerąja praktika, kaip sumažinti viešųjų pirkimų naštą ir efektyviau vykdyti pirkimus.
Mokymai skirti – darbuotojams atsakingiems už viešųjų pirkimų organizavimą, vykdymą, jų kontrolę ir šių darbuotojų vadovams. Taip pat tiekėjų atstovams, siekiant geriau suvokti viešųjų pirkimų organizavimą.

Mokymų lektorius:

Tomas Seikalis – teisininkas, viešųjų pirkimų ekspertas. Lektorius veda seminarus ir mokymus nuo 2009 m., skaito pranešimus konferencijose, turi daugiau nei tūkstantį akademinių valandų mokymų patirties. T. Seikalis konsultuoja viešųjų pirkimų, administracinės naštos mažinimo, pirkimų planavimo, organizavimo ir vykdymo procesų optimizavimo klausimais.

Mokymų programa:

 • Viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų taikymo naujovės ir problematika.
 • Efektyvumo didinimo priemonės planuojant ir organizuojant pirkimus.
 • Parodomasis skaidrumas ir „popierizmas“.
 • Žalinga mažos vertės pirkimų vykdymo praktika.
 • Geroji pirkimų vykdymo praktika.
 • Tinkama pirkimo sutarčių vykdymo priežiūra.
 • Esminiai LEAN sistemos principai.
 • Diskusijos, konsultacijos, klausimai, atsakymai.

Mokymų dienotvarkė:

Mokymų pradžia – 10:00 val., Kavos pertraukėlė – 12 val. (30 min.), Mokymų pabaiga – 14:15 val.;

Mokymų trukmė – 5 akademinės valandos;

 

Kiekvienas seminaro dalyvis gauna išsamią seminaro mokomąją medžiagą (PDF formatu, el. paštu), rašymo priemones, dalyvio pažymėjimą, kavą/arbatą užkandžius.

Visiems mokymų dalyviams taikoma 50 % lektoriaus nuolaida viešųjų pirkimų auditavimo ir veiklos efektyvumo didinimo paslaugoms.


VIDINIAI MOKYMAI. Ypatingai rekomenduojame šią temą Jūsų įstaigos, įmonės ar organizacijos darbuotojams. Programą galime koreguoti atsižvelgdami į Jūsų poreikius ir pageidavimus. Mokestis už mokymus derinamas individualiai ir priklauso nuo mokymų trukmės, dalyvių skaičiaus, mokymų vietos bei papildomų paslaugų pasirinkimo. Susisiekite su mokymų projektų vadove, tel. nr. +370 5 2032952 arba el. paštu: registracija@juridicum.lt .


UAB „Juridicum“ įtraukta į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.

Registracija

4 + 3 = ?

3

Farmacinė rūpyba Lietuvoje

Farmacinės rūpybos tikslas – didinti sveikatos priežiūros sistemų veiksmingumą ir efektyvumą. Norint sėkmingai įgyvendinti šią sistemą, reikalingos specialios priemonės, inventorius ir investicijos į vaistinės patalpas. Farmacinė rūpyba – aukščiausias vaistininko profesinis lygmuo, todėl būtina skatinti vaistininkų profesinį tobulėjimą. Mokymų metu, analizuosime farmacinės rūpybos diegimą vaistinėse, farmacinės rūpybos plano sudarymą bei efektyvų jo įgyvendinimą.

Mokymų programa:

 Farmacinės rūpybos planas:

 • farmacinės rūpyboi>farmacinės rūpybos plano sudarymo procesas, etapai;
 • informacijos rinkimas;
 • vaistų vartojimo problemų nustatymas ir įvertinimas;
 • plano parengimas;
 • plano įvykdymo įvertinimas.

Farmacinės rūpybos diegimas vaistinėje :

 • tikslų įvertinimas;
 • paslaugų įvardinimas;
 • komandinis darbas;
 • veiksmų planas;
 • personalas, darbo krūvio paskirstymas;
 • vaistinės aplinkos pertvarkymas
 • starto diena, mokymai.

Farmacinės rūpybos atvejo analizė :

 • atvejo pristatymas, pokalbio scenarijus, detali analizė;
 • vaistų vartojimo problemų išsiaiškinimas;
 • plano sudarymas;
 • susitarimas su pacientu;
 • išvados.

Programą galime koreguoti atsižvelgdami į Jūsų įmonės/įstaigos poreikius ir pageidavimus.

Mokestis už mokymus derinamas individualiai ir priklauso nuo mokymų trukmės, dalyvių skaičiaus, mokymų vietos bei papildomų paslaugų pasirinkimo.

Į visus Jūsų iškilusius klausimus atsakys vadybininkė, tel. nr. 8 680 10445.

Pasiteirauti apie mokymus

1 + 2 = ?

IT

Saugus informacinių technologijų naudojimas šiuolaikinėje darbovietėje

Šiuolaikinės organizacijos darbo vieta sunkiai įsivaizduojama be kompiuterio ir prieigos prie interneto. Informacinių technologijų pagalba darbus atliekame patogiau ir greičiau. Bet yra ir kita medalio pusė – nauji įrankiai kelia naujus iššūkius. Kaip teisingai ir saugiai elgtis su informacinėmis technologijomis, kaip išvengti klaidų ir nuostolių sau ir darbdaviui? Šiuos ir kitus klausimus nagrinėsime “Saugus informacinių technologijų naudojimas šiuolaikinėje darbovietėje” mokymų metu.

Išklausę mokymus, žinosite: kokios grėsmės jūsų tyko IT pasaulyje, kaip jas atpažinti, kaip elgtis įtartinose situacijose. Ypatingai rekomenduojame mokymus asmenims, dirbantiems su konfidencialia organizacijų informacija, darbuotojų ar klientų asmeniniais duomenimis.

Programa:

– Esminiai šiuolaikinės darbovietės IT elementai.

– Kompiuterinė darbo vieta.

– Išmanieji telefonai ir komunikacijos.

– Naršymas internete.

– Taikomosios programos.

– Grėsmės informacijos saugumui.

– Informacijos apsaugos principai.

-„Švaraus stalo“ politika.

– Saugių slaptažodžių sudarymas ir saugojimas.

– Saugus naršymas internete.

– Kaip atpažinti saugų interneto tinklapį (informacinę sistemą) nuo nesaugaus arba suklastoto.

– Elektroninio pašto saugumas.

– Nešiojamų kompiuterių bei kitų mobiliųjų įrenginių saugumas.

– Informacijos atsarginių kopijų svarba.

– Teisės aktų reikalavimai.

– Už informacijos apsaugą atsakingi asmenys ir institucijos.

Programą galime koreguoti atsižvelgdami į Jūsų įmonės/įstaigos poreikius ir pageidavimus.

Mokestis už mokymus derinamas individualiai ir priklauso nuo mokymų trukmės, dalyvių skaičiaus, mokymų vietos bei papildomų paslaugų pasirinkimo.

Pasiteirauti apie mokymus

4 + 1 = ?

Internet Security System

Kibernetinio saugumo užtikrinimas Lietuvos įmonėse, įstaigose ir organizacijose

Mokymų metu nagrinėjami klausimai:

Kibernetinės grėsmės

Saugos principai:

 • Įmonės vertybės, saugos sistema;
 • CIA – konfidencialumas, integralumas ir pasiekiamumas;
 • Aktyvi ir pasyvi gynyba
 • JAV ir NATO požiūris
 • Defence-in Depth
 • Kas yra kibernetinės grėsmės?
 • Ką reiškia Cyber?
 • Apibrėžimai. Du požiūriai;
 • Grėsmių kvadrantas;
 • Kibernetinių atakų anatomija;
 • APT‘s;
 • Kibernetinis vs kinetinis ginklas;

Tendencijos pasaulyje ir Lietuvoje:

 • Kibernetinės grėsmės kitų globalių grėsmių kontekste;
 • Kibernetinių atakų žala, kaina įmonei;
 • Pažeidžiamumų monetarizavimas;
 • Situacija ir tendencijos pasaulyje;
 • Situacija Lietuvoje.

Lietuvos norminė bazė:

Saugos reikalavimai:

 • Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;
 • Bendrieji elektroninės informacijos saugos reikalavimai;
 • Kiti teisės aktai.

 Kibernetinio saugumo įstatymas:

 • Apibrėžimai;
 • Taikymo stitis, atsakomybės;
 • Dalyvaujančios organizacijos;
 • Nacionalinis kibernetinio saugumo centras;
 • Incidentų valdymo sistema;
 • Ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros gynyba.
 • LR BK ir ATPK.

10 praktinių žingsnių.

Kibernetinė sauga nuo nulio:

 • Stereotipai;
 • Svarbūs klausimai vadovams;
 • 10 organizacinių žingsnių kuriant kibernetinę saugą;

Gerosios kibernetinio saugumo praktikos.

 • Gerosios praktikos ir standartų apžvalga:
 • Kas yra geroji praktika ir kokios jos yra?
 • JK praktika;
 • Australijos praktika;
 • JAV metodika;
 • ISO standartai it ITU-T rekomendacijos.

20 efektyvios kibernetinės gynybos priemonių:

 • 20 CSC. SANS/CIS metodikos detalesnė apžvalga.

Programą galime koreguoti atsižvelgdami į Jūsų įmonės/įstaigos poreikius ir pageidavimus.

Mokestis už mokymus derinamas individualiai ir priklauso nuo mokymų trukmės, dalyvių skaičiaus, mokymų vietos bei papildomų paslaugų pasirinkimo.

Į visus Jūsų iškilusius klausimus atsakys vadybininkė, tel. nr. 8 680 10445.

Pasiteirauti apie mokymus

0 + 3 = ?

1

Administracinė kalba ir jos vartosena dokumentuose: teorija ir praktika

Administracinė kalba yra bendrinės kalbos atmaina. Ji privaloma dokumentuose — raštuose, protokoluose, aktuose, sutartyse, įgaliojimuose,  teisės aktuose ir kt. Administracinės kalbos pagrindą sudaro paprastosios kalbos vartosena, bet bendrųjų dalykų jai nepakanka. Bendrinės kalbos žodžiai čia gali įgyti specialią reikšmę. Administracinė kalba turi būti tiksli, logiška, tikslinga, objektyvi, be vaizdingų ir emocinių žodžių. Ypač svarbu teisinis tikslumas ir pagrįstumas. Dokumentuose vartojama daug standartiškos reikšmės žodžių, standartizuotos net atskiros teksto dalys, ypač jų pradžios. Ji standartizuojama taip, kad dokumentai gali būti rašomi iš anksto parengtuose ruošiniuose. Norint parengti kokybišką, juridinę galią turintį dokumentą, reikia išmanyti administracinės kalbos stilių, žodyną, žinoti tam tikrus reikalavimus.

Mokymų programa

 • Bendrinės ir administracinės kalbos santykis.
 • Bendrosios juridinių asmenų pavadinimų rašymo nuostatos; juridinių asmenų simbolinių pavadinimų rašymas; struktūrinių padalinių pavadinimų rašymas.
 • Dokumentų pavadinimų rašymas; dokumentų pavadinimų sudarymas.
 • Adresato rašymas dokumentuose; adresato ir kreipinio rašymas laisvos formos tekstuose.
 • Skaičių rašymas; datos rašymas.
 • Nacionalinių telefono ryšio numerių nuorodos rašymas.
 • Dažniausiai vartojami sutrumpinimai; gimininių žodžių, reiškiančių juridinio asmens statusą, sutrumpinimai.
 • Skiriamųjų ženklų (kabučių, brūkšnelio ir brūkšnio, taško ir kt.) rašymas.
 • Skirtingų dokumentų (raštų, protokolų, aktų, pažymų, įgaliojimų, įsakymų, nutarimų, sprendimų) teksto ypatumai:
 •      tikslumo sintaksinė raiška dokumentų kalboje;
 •      žodžių tvarka ir jos problemos administracinėje kalboje;
 •      bendraties konstrukcijos kanceliarinėje kalboje;
 •      įsakmumo reiškimas kanceliarinėje kalboje;
 •      teisės aktų formalioji ir sintaksinė struktūra;
 •      bevardės giminės formos teisės kalboje;
 •      mandagumo žodžių vartojimas įvairiuose administraciniuose tekstuose;
 •      savi ir svetimi žodžiai; nevartotinos senosios ir naujosios svetimybės;
 • Pareigų, garbės vardų, mokslinių laipsnių ir kt. pavadinimų rašymas, giminės vartojimas.

Praktinės užduotys

Konkrečių pavyzdžių nagrinėjimas, dažniausiai pasitaikančių klaidų aptarimas. Patarimai, kas tinka vartoti, ko vengti rašant dokumentus.

Programą galime koreguoti atsižvelgdami į Jūsų įmonės/įstaigos poreikius ir pageidavimus.

Mokestis už mokymus derinamas individualiai ir priklauso nuo mokymų trukmės, dalyvių skaičiaus, mokymų vietos bei papildomų paslaugų pasirinkimo.

Į visus Jūsų iškilusius klausimus atsakys vadybininkė, tel. nr. 8 680 10445.

Pasiteirauti apie mokymus

0 + 4 = ?

2

Lyderystė projektų valdyme: efektyvaus vadovavimo/santykių lygmuo

Mokymo metodai: teorinės žinios, grupinės diskusijos, atvejų analizė, situacijų modeliavimas ir jų sprendimas, dalykiniai žaidimai, psichologiniai testai.

Mokymo tikslas: Mokymų metu klausytojai bus  mokomi  įsisavinti lyderystę kaip vadovavimo kompetenciją ir kūrybiškai interpretuoti vadovavimo grįsto lyderyste taikymo galimybes, identifikuoti lyderio elgseną ir poziciją grupėje, vadovautis efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo principais.

Mokymų planas:

 • Vadovavimo grįsto lyderyste principai: Lyderystės samprata. Pagrindiniai lyderystės aspektai (koks, kaip, kokiomis priemonėmis). Sėkmingo projektų vadovo savybės. Vadovavimo grįsto lyderyste principai – vadovavimas, grįstas kompetencija, atsakomybės paskirstymu, tikslų formulavimu, kūrybiškumu ir netradiciniu mąstymu, bendravimu ir bendradarbiavimu.
 • Vadovo kompetencijos: Dalykinė, socialinė, metodinė kompetencijos. Emocinė vadovo kompetencija.
 • Atsakomybė ir pasitikėjimas: Gebėjimas būti patikimu ir gebėjimas pasitikėti – praktinis demonstravimas.
 • Tikslų formulavimas: Reikalavimai tikslų formulavimui. Asmeninė nuostata ir mentalinės jėgos siekiant tikslų.
 • Vadovo elgsena: Lyderystės stiliai. Veiksniai, formuojantys lyderystės stilių.
 • Bendravimas ir bendradarbiavimas tarp vadovų ir darbuotojų: Bendravimo trikdžiai. Grįžtamasis ryšys. Bendravimo dalykinis ir santykių lygmenys.

Programą galime koreguoti atsižvelgdami į Jūsų įmonės/įstaigos poreikius ir pageidavimus.

Mokestis už mokymus derinamas individualiai ir priklauso nuo mokymų trukmės, dalyvių skaičiaus, mokymų vietos bei papildomų paslaugų pasirinkimo.

Į visus Jūsų iškilusius klausimus atsakys vadybininkė, tel. nr. 8 680 10445.

UAB „Juridicum“ įtraukta į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą bei Viešųjų pirkimų tarnybos skelbiamą oficialiai patvirtintų tiekėjų sąrašą.

Pasiteirauti apie mokymus

1 + 0 = ?

daktaras_5

Korupcija, etika ir valstybės tarnyba

 1. Korupcijos fenomenas – priežastys ir turinys
 2. Korupcijos reiškinio įtaka valstybės valdymui
 3. Korupcijos definicijos
 4. Korupcijos klasifikacija
 5. Korupcijos ir valstybės tarnautojų etikos sąryšis
 6. Valstybės tarnautojų etikos pažeidimų prevencija kaip antikorupcinė priemonė
 7. Korupcija ir rinkimai
 8. Korupcija ir klientizmas
 9. Praktinės kovos su korupcija priemonės ir jų efektyvumas.
 10. Antikorupcinių programų rengimas, įgyvendinimas ir kontrolė

Programą galime koreguoti atsižvelgdami į Jūsų įmonės/įstaigos poreikius ir pageidavimus.

Mokestis už mokymus derinamas individualiai ir priklauso nuo mokymų trukmės, dalyvių skaičiaus, mokymų vietos bei papildomų paslaugų pasirinkimo.

Į visus Jūsų iškilusius klausimus atsakys vadybininkė, tel. nr. 8 680 10445.

Pasiteirauti apie mokymus

4 + 4 = ?

pardavimai12

Pardavimų valdymas

Mokymų dalyviai sužinos kaip:

 • Atsirinkti geriausius pardavėjus;
 • Efektyviai juos motyvuoti;
 • Sukurti pardavėjų-laimėtojų komandą;
 • Nuolatos viršyti nustatytus pardavimų planus;
 • Pasiekti maksimalų ilgalaikį pardavimų efektyvumą;
 • Užtikrinti maksimalų ilgalaikį įmonės pelną pardavimų dėka;
 • Jau per pirmą ketvirtį po seminaro turėti galimybę padidinti savo pardavimus 10-20 procentų.

Mokymų temos:

Aptariamos remiantis praktiniais pavyzdžiais bei asmenine lektoriaus patirtimi.

 1. Pardavimų planavimas? Ne taip paprasta kaip atrodo iš pirmo karto!
 2. Pardavėjų atranka – sėkmingų pardavimų pradžia
 3. Kodėl aš turėčiau pirkti būtent iš jūsų?
 4. Pasiūlymas klientui, kurio negalima atsisakyti;
 5. Efektyvus pardavėjų kvalifikacijos kėlimas, 70/20/10 taisyklė;
 6. Praktinės pardavimų didinimo paslaptys; kuo skiriasi pardavėjai, parduodantys tiek pat?
 7. Pardavimo kaina, nuolaida, pelnas – ką privalo suprasti pardavimų vadovas ir pardavėjai?
 8. Efektyvi pardavėjų atlygio sistema, padedanti didinti įmonės pajamas ir pelną;
 9. Pardavėjų motyvacija, skatinimas – tai ne tik pinigai;
 10. Pardavimų komandos rezultatų auginimo paslaptys
 11. Efektyvus pardavimų komandos valdymas, 20/70/10 taisyklė;
 12. Pardavimų vadovo svarba ilgalaikei pardavimų sėkmei;
 13. Pardavimų sėkmės ingredientai;
 14. Taigi – kas svarbiausia pardavimuose?

 

Programą galime koreguoti atsižvelgdami į Jūsų įmonės/įstaigos poreikius ir pageidavimus.

Mokestis už mokymus derinamas individualiai ir priklauso nuo mokymų trukmės, dalyvių skaičiaus, mokymų vietos bei papildomų paslaugų pasirinkimo.

 

Pasiteirauti apie mokymus

0 + 4 = ?

VP zmones10

Dokumentų valdymas

Įmonės/įstaigos veiklos organizavimo dokumentų efektyvus valdymas, apimantis dokumentų rengimą, įforminimą, tvarkymą ir apskaitą, privalomas kiekvienai organizacijai. Remdamiesi tinkamai parengtais, juridinę galią turinčiais dokumentais organizacija gali įrodyti tam tikrus faktus, įvykius, veiklos skaidrumą ir kt. Veiklos dokumentų valdymui nustatyti itin griežti reikalavimai, kurie nuolatos keičiami.

PROGRAMA

1. Įmonės/įstaigos veiklos dokumentų rengimas ir įforminimas:

 •  Teisės aktai, reglamentuojantys įstaigos/įmonės veiklos organizavimo dokumentų valdymą.
 • Bendrieji dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimai: dokumento vidinio derinimo svarba, procedūra, įforminimas. Parašo rekvizito galia dokumentuose: kokių pareigybių darbuotojai gali pasirašyti atitinkamas dokumentų rūšis.  Parašo rekvizitas dokumentuose vadovui laikinai nesant darbe: kaip suteikti įgaliojimą pasirašyti? Kaip įforminti parašo rekvizitą, kai dokumentą pasirašo laikinai vadovo pareigas einantis asmuo arba, kai dokumentą pasirašo ne vadovas, o teisės aktų nustatyta tvarka kitas asmuo (pavaduojantis vadovą, atliekantis vadovo funkcijas ar kt.). Dokumento rengėjo žymos paskirtis, įforminimas. Tvirtinimo žyma dokumentuose, jos paskirtis, įforminimas. Pagrindinio antspaudo paskirtis. Dokumentų rūšys, kurias būtina paliudyti pagrindiniu antspaudu. Antspaudo atvaizdo vieta dokumentuose.
 • Teisės aktais tvirtinamų dokumentų rengimas ir įforminimas. Šių dokumentų rūšys, struktūros ir turinio ypatumai, rengimo ir įforminimo reikalavimai.
 • Įstaigos/įmonės rengiamų siunčiamų dokumentų (raštų, pažymų, įgaliojimų) rengimas ir įforminimas. Siunčiamų dokumentų rūšys, jų struktūros ir turinio ypatumai, šių dokumentų projektų rengimas, derinimas, pasirašymas, tvirtinimo pagrindiniu antspaudu atvejai, antrųjų  egzempliorių, kai dokumentas siunčiamas pagal adresatų sąrašą, įforminimas, egzemplioriaus, liekančio įstaigoje, įforminimas.
 • Vidaus dokumentų (aktų protokolų, pažymų, aiškinamųjų raštų) rengimas ir įforminimas. Vidaus dokumentų rūšys, jų struktūros ir turinio ypatumai, šių dokumentų rengimas, pasirašymas, tvirtinimas, originalo ir antrojo egzemplioriaus įforminimas.
 • Teisės aktų (įsakymų, nutarimų, sprendimų) rengimas ir įforminimas. Teisės aktų rūšys, jų ypatumai. Teisės aktų turinio ypatumai, projektų rengimas, derinimas, pasirašo galia, teisės akto įsigaliojimas.
 • Dokumentų antrojo egzemplioriaus bei išrašų įforminimas.
 • Elektroninio dokumento samprata, jo ypatumai.
 • Elektroninio parašo sąvoka, jo  teisinė galia.

2. Dokumentų tvarkymas ir apskaita kalendorinių metų eigoje:

 • Dokumentų registravimas.
 • Popierinės formos dokumentų bylų sudarymas kalendorinių metų eigoje (bylų antraščių ir kitų rekvizitų atitikimas dokumentacijo planui, dokumentų grupavimas bylose, dokumentų apskaita).
 • Elektroninių dokumentų,  vaizdo ir garso įrašų, foto dokumentų tvarkymas ir apskaita.
 • Užbaigtų bylų tvarkymas pasibaigus kalendoriniams metams.

Programą galime koreguoti atsižvelgdami į Jūsų įmonės/įstaigos poreikius ir pageidavimus.

Mokestis už mokymus derinamas individualiai ir priklauso nuo mokymų trukmės, dalyvių skaičiaus, mokymų vietos bei papildomų paslaugų pasirinkimo.

Pasiteirauti apie mokymus

3 + 3 = ?

VP zmones5

Projektų valdymas

TIKSLAS:

išmokti valdyti projektus, siekiant sukurti unikalų produktą arba paslaugą. Dalyviai bus supažindinami su projektų valdymo principais ir metodais. Praktiškai kuriamas konkretaus projekto planas.

PROGRAMA:

 • Projektas ir sėkmingas jo įgyvendinimas;
 • Projekto valdymo ciklas ir procesai;
 • Projekto planavimas – Gantt’o diagrama, tinklinė diagrama;
 • Projekto rizikos valdymas.Žmogiškasis projektų valdymo aspektas;

Programą galime koreguoti atsižvelgdami į Jūsų įmonės/įstaigos poreikius ir pageidavimus.

Mokestis už mokymus derinamas individualiai ir priklauso nuo mokymų trukmės, dalyvių skaičiaus, mokymų vietos bei papildomų paslaugų pasirinkimo.

 

Pasiteirauti apie mokymus

4 + 4 = ?