1

Administracinė kalba ir jos vartosena dokumentuose: teorija ir praktika

Administracinė kalba yra bendrinės kalbos atmaina. Ji privaloma dokumentuose — raštuose, protokoluose, aktuose, sutartyse, įgaliojimuose,  teisės aktuose ir kt. Administracinės kalbos pagrindą sudaro paprastosios kalbos vartosena, bet bendrųjų dalykų jai nepakanka. Bendrinės kalbos žodžiai čia gali įgyti specialią reikšmę. Administracinė kalba turi būti tiksli, logiška, tikslinga, objektyvi, be vaizdingų ir emocinių žodžių. Ypač svarbu teisinis tikslumas ir pagrįstumas. Dokumentuose vartojama daug standartiškos reikšmės žodžių, standartizuotos net atskiros teksto dalys, ypač jų pradžios. Ji standartizuojama taip, kad dokumentai gali būti rašomi iš anksto parengtuose ruošiniuose. Norint parengti kokybišką, juridinę galią turintį dokumentą, reikia išmanyti administracinės kalbos stilių, žodyną, žinoti tam tikrus reikalavimus.

Mokymų programa

 • Bendrinės ir administracinės kalbos santykis.
 • Bendrosios juridinių asmenų pavadinimų rašymo nuostatos; juridinių asmenų simbolinių pavadinimų rašymas; struktūrinių padalinių pavadinimų rašymas.
 • Dokumentų pavadinimų rašymas; dokumentų pavadinimų sudarymas.
 • Adresato rašymas dokumentuose; adresato ir kreipinio rašymas laisvos formos tekstuose.
 • Skaičių rašymas; datos rašymas.
 • Nacionalinių telefono ryšio numerių nuorodos rašymas.
 • Dažniausiai vartojami sutrumpinimai; gimininių žodžių, reiškiančių juridinio asmens statusą, sutrumpinimai.
 • Skiriamųjų ženklų (kabučių, brūkšnelio ir brūkšnio, taško ir kt.) rašymas.
 • Skirtingų dokumentų (raštų, protokolų, aktų, pažymų, įgaliojimų, įsakymų, nutarimų, sprendimų) teksto ypatumai:
 •      tikslumo sintaksinė raiška dokumentų kalboje;
 •      žodžių tvarka ir jos problemos administracinėje kalboje;
 •      bendraties konstrukcijos kanceliarinėje kalboje;
 •      įsakmumo reiškimas kanceliarinėje kalboje;
 •      teisės aktų formalioji ir sintaksinė struktūra;
 •      bevardės giminės formos teisės kalboje;
 •      mandagumo žodžių vartojimas įvairiuose administraciniuose tekstuose;
 •      savi ir svetimi žodžiai; nevartotinos senosios ir naujosios svetimybės;
 • Pareigų, garbės vardų, mokslinių laipsnių ir kt. pavadinimų rašymas, giminės vartojimas.

Praktinės užduotys

Konkrečių pavyzdžių nagrinėjimas, dažniausiai pasitaikančių klaidų aptarimas. Patarimai, kas tinka vartoti, ko vengti rašant dokumentus.

Programą galime koreguoti atsižvelgdami į Jūsų įmonės/įstaigos poreikius ir pageidavimus.

Mokestis už mokymus derinamas individualiai ir priklauso nuo mokymų trukmės, dalyvių skaičiaus, mokymų vietos bei papildomų paslaugų pasirinkimo.

Į visus Jūsų iškilusius klausimus atsakys vadybininkė, tel. nr. 8 680 10445.

Pasiteirauti apie mokymus

0 + 4 = ?