1

Asmens duomenų apsauga bei atsakomybė už asmens duomenų teisės aktų pažeidimus 2019 m. BDAR atitikties užtikrinimas įstaigose, įmonėse ir organizacijose.

Vidiniai mokymai 2019


Juridiniai asmenys savo veikloje tvarkantys asmens duomenis privalo parengti ir vadovautis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis. Organizacija privalo užtikrinti tvarkomų fizinių asmenų asmens duomenų tvarkymą, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, nustatančių asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimus, nuostatų.

Mokymų metu lektorė pristatys pagrindinius Asmens duomenų apsaugos teisės aktus ir įstatymo taikymo sprendimus įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms.

Mokymų lektorė:

Teisininkė – praktikė, ilgametė lektorė, parašiusi ne vieną knygą bei straipsnį, Lietuvos komercinio arbitražo arbitrė, teismo mediatorė – Raimonda Joskaudienė. Daugelį metų konsultuojanti Lietuvos ir tarptautines kompanijas civilinės teisės, darbo teisės, juridinių asmenų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, sutarčių, komercinės teisės ir skolų išieškojimo srityje.

Mokymų programa:

 • Asmens duomenų apsaugos samprata, tvarkymo principai:
 • Asmens duomenų teisinis reglamentavimas teisės aktuose;
 • Asmens duomenų valdytojas;
 • Asmens duomenų tvarkytojas;
 • Asmens duomenų subjektai, jų teisės, kaip su jais bendrauti, kokią informaciją rinkti/teikti.
 • Asmens duomenų tvarkymo teisiniai reikalavimai:
 • Subjektai – galintys tvarkyti asmens duomenis, jiems keliami reikalavimai;
 • Subjektams keliami reikalavimai dėl skirtingų asmens duomenų kategorijų tvarkymo;
 • Dvylika esminių žingsių, ruošiantis įgyvendinti naujai keliamus reikalavimus;
 • Darbuotojų asmens duomenų tvarkymas (dokumentai, kuriuos reikia pasiruošti, kokia infoa pasiruošti, kokia informacija darbuotojams turi būti pateikta, darbuotojo darbo vietos filmavimas);
 • Asmens duomenų apsaugos pareigūnas – jo samprata, funkcijos ir kada jis bus reikalingas, teisė vadovui nuspręsti.
 • Bendrojo pobūdžio atmintinės dėl asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo:
 • Asmenų sutikimai dėl jų asmens duomenų rinkimo, saugojimo ir panaudojimo, rinkodara;
 • Teisės būti pamirštam įgyvendinimas, kada jis galimas, pamiršimas darbo teisiniuose santykiuose;
 • Saugumo priemonės, kurių reikia imtis apsaugant asmens duomenis, IT ir techninės priemonės, kurių reikia laikytis, įsidiegti;
 • Pažeidimų aptikimas ir įgyvendinimas;
 • Dokumentacijos, kurią reiktų pasiruošti arba persižiūrėti, apžvalga;
 • Galimos baudos ir sankcijos už asmens duomenų apsaugos pažeidimus (administracinė, civilinė, baudžiamoji, pagal Reglamentą).

Klausimai, atsakymai.

Mokymų dienotvarkė:

Kursų pradžia – 10:00 val., Kavos pertraukėlė – 12 val. (30 min.),

Kursų pabaiga – 15:00 val.; Kursų trukmė – 6 akademinės valandos;

Mokymų kaina:

95 Euriš anksto užsiregistravusiems dalyviams – kaina tik 75 EurPVM netaikomas!


Kiekvienas mokymų dalyvis gauna dalomąją medžiagą, rašymo priemones, dalyvio pažymėjimą, kavą/arbatą užkandžius.


VIDINIAI MOKYMAI. Ypatingai rekomenduojame šią temą Jūsų įmonės darbuotojams. Programą galime koreguoti atsižvelgdami į Jūsų įmonės/įstaigos poreikius ir pageidavimus. Mokestis už mokymus derinamas individualiai ir priklauso nuo mokymų trukmės, dalyvių skaičiaus, mokymų vietos bei papildomų paslaugų pasirinkimo. Susisiekite su projektų vadove, tel. nr. 8 680 10445.


UAB „Juridicum“ įtraukta į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą bei Viešųjų pirkimų tarnybos skelbiamą oficialiai patvirtintų tiekėjų sąrašą.

Registracija

0 + 3 = ?