Entries by admin

Darbo kodekso pakeitimai nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. ir personalo dokumentų rengimo aktualijos.

2020 m. rugpjūčio 13 d. – Vilnius 2020 m. rugpjūčio 14 d. – Ukmergė 2020 m. rugpjūčio 17 d. – Marijampolė 2020 m. rugpjūčio 18 d. – Ignalina 2020 m. rugpjūčio 20 d. – Jurbarkas 2020 m. rugpjūčio 24 d. – Jonava 2020 m. rugpjūčio 28 d. – Klaipėda Nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. įsigalioja aktualūs Darbo kodekso pakeitimai. Jų žinojimas ir […]

ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų praktinis įgyvendinimas 2020 m.: dažniausiai pasitaikančios klaidos.

Renkama dalyvių grupė: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai Nuo Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) taikymo pradžios 2018 m. gegužės 25 d. prabėgo pusantrų metų. Per šiuos metus visos įmonės, įstaigos (duomenų valdytojai), siekdamos įgyvendinti BDAR reikalavimus ir suvaldyti su asmens duomenų valdymu susijusias rizikas, privalėjo pasirengti privalomus teisės aktus, peržiūrėti turimas ir, esant poreikiui, įdiegti naujas […]

Nauji dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos reikalavimai nuo 2020 m. sausio 1 d., birželio 30 d., jų taikymas praktiškai.

2020 m. rugpjūčio 19 d. – Pasvalys 2020 m. rugpjūčio 21 d. – Tauragė 2020 m. rugpjūčio 27 d. – Telšiai Nuo 2020 m. Lietuvoje pradėta vykdyti dokumentų valdymo pertvarka. Esminiai dokumentų valdymą reglamentuojantys teisės aktai, kuriuos privalo taikyti visos įstaigos, įsigaliojo 2020-01-01, nuo 2020-06-30 – nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių pakeitimai. Pertvarkos […]

Personalo veiklos valdymo ir vadovavimo psichologiniai ir organizaciniai aspektai

Vidiniai mokymai įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms visoje Lietuvoje. Mokymai skirti – vadovams, personalo vadovams, personalo vadybininkams, projektų vadovams, administracijos darbuotojams atsakingiems už personalo veiklos organizavimą. Mokymų lektorius: Juris Belte – konsultavimo patirtis nuo 1997 m. 15 metų vadovavimo ir  pardavimų patirtis tarptautinėse kompanijose. Šiuo metu veda mokymus bei konsultuoja įstaigų, įmonių ir organizacijų darbuotojus – vadovavimo, personalo valdymo, komandinio […]

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO GEROJI PRAKTIKA: pirkimų vykdymo efektyvumo strategija – 2019 m.

Vidiniai mokymai 2019 Efektyvus pirkimų organizavimas tausoja išteklius bei užtikrina racionalų lėšų panaudojimą. Organizacijos turi atsisakyti perteklinio, imitacinio ir neproduktyvaus darbo organizavimo proceso ir jį pakeisti. Mokymų tikslas – supažindinti dalyvius su gerąja praktika, kaip sumažinti viešųjų pirkimų naštą ir efektyviau vykdyti pirkimus. Mokymai skirti – darbuotojams atsakingiems už viešųjų pirkimų organizavimą, vykdymą, jų kontrolę […]

Asmens duomenų apsauga bei atsakomybė už asmens duomenų teisės aktų pažeidimus 2019 m. BDAR atitikties užtikrinimas įstaigose, įmonėse ir organizacijose.

Vidiniai mokymai 2019 Juridiniai asmenys savo veikloje tvarkantys asmens duomenis privalo parengti ir vadovautis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis. Organizacija privalo užtikrinti tvarkomų fizinių asmenų asmens duomenų tvarkymą, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, nustatančių asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimus, nuostatų. Mokymų metu lektorė pristatys pagrindinius Asmens […]