Entries by admin

Šiuolaikiniai vadovavimo principai ir psichologija 2019 m.

Renkama dalyvių grupė: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys. Mokymų metu būsimi ir esami vadovai įgis specialių psichologijos žinių, padedančių sėkmingai realizuoti save sudėtingoje vadovo veikloje. Mokymų tikslai: • Išanalizuoti teorinius vadovavimo pagrindus. • Patobulinti efektyvius vadovavimo įgūdžius. Mokymų vedimo formos: • Teorija. • Metodų ir technikų demonstravimas ir taikymas pratybose. • Mokymų dalyvių konkrečių situacijų […]

Personalo veiklos valdymo ir vadovavimo psichologiniai ir organizaciniai aspektai 2019

Renkama dalyvių grupė: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys. Mokymai skirti – vadovams, personalo vadovams, personalo vadybininkams, projektų vadovams, administracijos darbuotojams atsakingiems už personalo veiklos organizavimą. Mokymų lektorius: Juris Belte – konsultavimo patirtis nuo 1997 m. 15 metų vadovavimo ir  pardavimų patirtis tarptautinėse kompanijose. Šiuo metu veda mokymus bei konsultuoja įstaigų, įmonių ir organizacijų darbuotojus – vadovavimo, personalo valdymo, komandinio […]

Elektroniniai viešieji pirkimai CVP IS priemonėmis 2019 m. – pirkimų vykdytojai ir tiekėjai

Renkama dalyvių grupė: Vilnius, Kaunas, Klaipėda. Mokymų metu CVP IS Demo priemonėmis vykdysime skelbiamus ir neskelbiamus elektroninius viešuosius pirkimus, derybas ir elektroninius aukcionus. Teiksime pasiūlymus, atliksime praktines užduotis, atkreipsime dėmesį į dažniausiai daromas klaidas, dėl kurių nepavyksta sėkmingai vykdyti elektroninių pirkimų ar pateikti pasiūlymų. Mokymų programa: 1. Viešųjų pirkimų aktualijos 2. Elektroniniai dokumentai. 2.1. elektroninis parašo ir […]

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO GEROJI PRAKTIKA: pirkimų vykdymo efektyvumo strategija – 2019 m.

Vidiniai mokymai 2019 Efektyvus pirkimų organizavimas tausoja išteklius bei užtikrina racionalų lėšų panaudojimą. Organizacijos turi atsisakyti perteklinio, imitacinio ir neproduktyvaus darbo organizavimo proceso ir jį pakeisti. Mokymų tikslas – supažindinti dalyvius su gerąja praktika, kaip sumažinti viešųjų pirkimų naštą ir efektyviau vykdyti pirkimus. Mokymai skirti – darbuotojams atsakingiems už viešųjų pirkimų organizavimą, vykdymą, jų kontrolę […]

LR Darbo kodeksas ir personalo dokumentai 2019 m.: darbo teisinių santykių sudarymo, vykdymo ir nutraukimo aktualijos.

Renkama dalyvių grupė: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys. Naujasis Darbo kodeksas darbdaviui pateikė daug naujų reikalavimų ir galimybių. Įsigaliojus šiam Darbo kodeksui reikėjo koreguoti anksčiau įdarbintų darbuotojų darbo sutartis, keisti lokalius teisės aktus. Personalo darbuotojams kyla labai daug klausimų, kaip teisingai visa tai įgyvendinti, tad kviečiame į 6 ak. val. mokymus, kurių metu aptarsime aktualiausius […]

Asmens duomenų apsauga bei atsakomybė už asmens duomenų teisės aktų pažeidimus 2019 m. BDAR atitikties užtikrinimas įstaigose, įmonėse ir organizacijose.

Vidiniai mokymai 2019 Juridiniai asmenys savo veikloje tvarkantys asmens duomenis privalo parengti ir vadovautis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis. Organizacija privalo užtikrinti tvarkomų fizinių asmenų asmens duomenų tvarkymą, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, nustatančių asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimus, nuostatų. Mokymų metu lektorė pristatys pagrindinius Asmens […]