VP zmones5

Projektų valdymas

TIKSLAS:

išmokti valdyti projektus, siekiant sukurti unikalų produktą arba paslaugą. Dalyviai bus supažindinami su projektų valdymo principais ir metodais. Praktiškai kuriamas konkretaus projekto planas.

PROGRAMA:

 • Projektas ir sėkmingas jo įgyvendinimas;
 • Projekto valdymo ciklas ir procesai;
 • Projekto planavimas – Gantt’o diagrama, tinklinė diagrama;
 • Projekto rizikos valdymas.Žmogiškasis projektų valdymo aspektas;

Programą galime koreguoti atsižvelgdami į Jūsų įmonės/įstaigos poreikius ir pageidavimus.

Mokestis už mokymus derinamas individualiai ir priklauso nuo mokymų trukmės, dalyvių skaičiaus, mokymų vietos bei papildomų paslaugų pasirinkimo.

 

Pasiteirauti apie mokymus

1 + 7 = ?

darbuotojai6

Klientų aptarnavimas

SIŪLOMA PROGRAMA

 1. Kokio aptarnavimo klientai pageidauja:
  • Komunikacijos reikšmė aptarnavime.
  • Aktyvaus klausymosi metodų taikymas komunikacijoje su klientu.
  • Praktinės užduotys.
 1. Klientų tipai – kaip juos pažinti:
  • Sunkūs klientai ir kaip su jais elgtis.
  • Rekomenduojama elgsena bendraujant su skirtingais klientais.
  • Praktinės užduotys.
 1. Savybės ir įgūdžiai reikalingi aptarnaujant klientus:
  • Bendravimo su klientu procesas.
  • Dėmesio klientui demonstravimas.
  • Bendravimas su klientu, poreikių išsiaiškinimas, informacijos pateikimas.
  • Interesų ir pozicijos atskyrimas.
  • Kontakto užmezgimas.
  • Paslaugos ir naudos pristatymas.

Programą galime koreguoti atsižvelgdami į Jūsų įmonės/įstaigos poreikius ir pageidavimus.

Mokestis už mokymus derinamas individualiai ir priklauso nuo mokymų trukmės, dalyvių skaičiaus, mokymų vietos bei papildomų paslaugų pasirinkimo.

 

Pasiteirauti apie mokymus

1 + 2 = ?

 

 

skaidrumas

Skaidrumas ir korupcija medicinos įstaigose

Programa:

 • Korupcijos formos ir rūšys;
 • Naujausi teisės aktai, reglamentuojantys korupcijos prevenciją;
 • Naujausi teisės aktai, reglamentuojantys skaidrumo politiką medicinos įstaigose ir viešuosiuose pirkimuose;
 • Numatomi teisės aktų pakeitimai;
 • Lietuvos korupcijos žemėlapis – korupcijos pasireiškimo atvejai pagal regionus ir miestus;
 • Skaidrumo ir korupcijos statistika ir prognozės;
 • Dažniausiai pasitaikančios klaidos kovoje prieš korupciją;
 • Naujausi korupcijos prevencijos sprendimai ir pakeitimai Lietuvoje;

 

Programą galime koreguoti atsižvelgdami į Jūsų įmonės/įstaigos poreikius ir pageidavimus.

Mokestis už mokymus derinamas individualiai ir priklauso nuo mokymų trukmės, dalyvių skaičiaus, mokymų vietos bei papildomų paslaugų pasirinkimo.

 

Pasiteirauti apie mokymus

2 + 2 = ?

darbuotojai11

Viešojo sektoriaus įstaigų ir įmonių įvaizdžio formavimas

MOKYMŲ PROGRAMA:

Valstybės tarnyba ir įvaizdis:

 • Valstybės tarbnybos samprata ir jos santykis su formaliuoju įvaizdžiu
 • Įvaizdį formuojantys veiksniai;
 • Įvaizdžio formavimo būdai ir priemonės;
 • Įvaizdžio reklama.

Kas stiprina ir kas silpnina valstybės tarnybos įvaizdį?

 • Žiniasklaida;
 • Politinė komunikacija;
 • Visuomenės;
 • Interesų grupės;
 • Asmeninis ir įstaigos įvaizdis.

Ką galiu išmokti?:

 • Pristatymas (prezentacija);
 • Strategijos principai;
 • Taktiniai patarimai;
 • Krizinių situacijų valdymas.

Įvaizdžio kampanijos įvertinimas:

 • Informacijos auditas;
 • Galimybės ir tobulintinos pusės;
 • Ryšių su visuomene etika.

Programą galime koreguoti atsižvelgdami į Jūsų įmonės/įstaigos poreikius ir pageidavimus.

Mokestis už mokymus derinamas individualiai ir priklauso nuo mokymų trukmės, dalyvių skaičiaus, mokymų vietos bei papildomų paslaugų pasirinkimo.

 

Pasiteirauti apie mokymus

0 + 1 = ?

lyderyste

Moderavimas/komandinio (grupinio) darbo valdymas

Mokymo metodika: teorinės žinios, grupinės diskusijos, atvejų analizė, situacijų modeliavimas ir jų sprendimas, dalykiniai žaidimai, psichologiniai testai.

Mokymo tikslas: susipažinti su metodų kompleksu, įgalinančiu pagerinti žmonių komunikaciją grupėse ir išspręsti jiems iškilusias problemas dėka specifinės moderatoriaus (grupės vadovo) elgsenos, darbo pagal tam tikras taisykles organizavimo ir specialių priemonių panaudojimo.

Mokymų planas:

 • Komandinio darbo valdymo problemos: Neracionalus grupinio darbo procesas. Neracionalus grupės narių elgesys.
 • Lyderio ir komandos narių vaidmenys ir funkcijos: Komandos narių vaidmenų identifikavimas remiantis Belbin metodika. Komandos formavimas remiantis vaidmenų pasiskirstymu.
 • Moderavimo esmė ir turinys: Moderavimo kaip metodų komplekso, organizuojant grupės darbą pagal tam tikras taisykles ir naudojant specialias priemones, samprata. Metodinis grupės darbo proceso eigos valdymas. Grupės narių elgesio valdymas.
 • Moderavimas ir tradicinis vadovavimas grupei: Elgsenos palyginimas per dalyvavimo diskusijose, dėmesio darbo turiniui ir procesui skyrimą.
 • Moderatoriaus kompetencijos: Metodinė kompetencija. Socialinė kompetencija.
 • Moderavimo eiga: Moderavimo etapai: pasirengimas, susipažinimas, lūkesčių išaiškinimas, problemų išaiškinimas, struktūrizavimas ir įvertinimas, problemos sprendimo priėmimas, veiksmų planas.
 • Moderavimo metodai ir technikos: Požymiai: pagal dalyvių skaičių, pagal pobūdį, pagal problemos sprendimo proceso etapų tikslus. Pagal tikslus: apšilimo, informacijos rinkimo, nuomonių išaiškinimo, problemos analizės, idėjų rinkimo, sprendimo priėmimo, užbaigimo, įvertinimo.
 • Moderavimo metodų taikymas skirtinguose grupės darbo etapuose: Praktinis metodų demonstravimas.

*Dalyvių skaičius grupėje iki 20 žmonių. Trukmė: 6 ak. val.

Programą galime koreguoti atsižvelgdami į Jūsų įmonės/įstaigos poreikius ir pageidavimus.

Mokestis už mokymus derinamas individualiai ir priklauso nuo mokymų trukmės, dalyvių skaičiaus, mokymų vietos bei papildomų paslaugų pasirinkimo.

Į visus Jūsų iškilusius klausimus atsakys vadybininkė, tel. nr. 8 680 10445.

UAB „Juridicum“ įtraukta į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą bei Viešųjų pirkimų tarnybos skelbiamą oficialiai patvirtintų tiekėjų sąrašą.

Pasiteirauti apie mokymus

0 + 4 = ?

1

Asmens duomenų apsauga bei atsakomybė už asmens duomenų teisės aktų pažeidimus 2019 m. BDAR atitikties užtikrinimas įstaigose, įmonėse ir organizacijose.

Vidiniai mokymai 2019


Juridiniai asmenys savo veikloje tvarkantys asmens duomenis privalo parengti ir vadovautis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis. Organizacija privalo užtikrinti tvarkomų fizinių asmenų asmens duomenų tvarkymą, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, nustatančių asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimus, nuostatų.

Mokymų metu lektorė pristatys pagrindinius Asmens duomenų apsaugos teisės aktus ir įstatymo taikymo sprendimus įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms.

Mokymų lektorė:

Teisininkė – praktikė, ilgametė lektorė, parašiusi ne vieną knygą bei straipsnį, Lietuvos komercinio arbitražo arbitrė, teismo mediatorė – Raimonda Joskaudienė. Daugelį metų konsultuojanti Lietuvos ir tarptautines kompanijas civilinės teisės, darbo teisės, juridinių asmenų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, sutarčių, komercinės teisės ir skolų išieškojimo srityje.

Mokymų programa:

 • Asmens duomenų apsaugos samprata, tvarkymo principai:
 • Asmens duomenų teisinis reglamentavimas teisės aktuose;
 • Asmens duomenų valdytojas;
 • Asmens duomenų tvarkytojas;
 • Asmens duomenų subjektai, jų teisės, kaip su jais bendrauti, kokią informaciją rinkti/teikti.
 • Asmens duomenų tvarkymo teisiniai reikalavimai:
 • Subjektai – galintys tvarkyti asmens duomenis, jiems keliami reikalavimai;
 • Subjektams keliami reikalavimai dėl skirtingų asmens duomenų kategorijų tvarkymo;
 • Dvylika esminių žingsių, ruošiantis įgyvendinti naujai keliamus reikalavimus;
 • Darbuotojų asmens duomenų tvarkymas (dokumentai, kuriuos reikia pasiruošti, kokia infoa pasiruošti, kokia informacija darbuotojams turi būti pateikta, darbuotojo darbo vietos filmavimas);
 • Asmens duomenų apsaugos pareigūnas – jo samprata, funkcijos ir kada jis bus reikalingas, teisė vadovui nuspręsti.
 • Bendrojo pobūdžio atmintinės dėl asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo:
 • Asmenų sutikimai dėl jų asmens duomenų rinkimo, saugojimo ir panaudojimo, rinkodara;
 • Teisės būti pamirštam įgyvendinimas, kada jis galimas, pamiršimas darbo teisiniuose santykiuose;
 • Saugumo priemonės, kurių reikia imtis apsaugant asmens duomenis, IT ir techninės priemonės, kurių reikia laikytis, įsidiegti;
 • Pažeidimų aptikimas ir įgyvendinimas;
 • Dokumentacijos, kurią reiktų pasiruošti arba persižiūrėti, apžvalga;
 • Galimos baudos ir sankcijos už asmens duomenų apsaugos pažeidimus (administracinė, civilinė, baudžiamoji, pagal Reglamentą).

Klausimai, atsakymai.

Mokymų dienotvarkė:

Kursų pradžia – 10:00 val., Kavos pertraukėlė – 12 val. (30 min.),

Kursų pabaiga – 15:00 val.; Kursų trukmė – 6 akademinės valandos;

Mokymų kaina:

95 Euriš anksto užsiregistravusiems dalyviams – kaina tik 75 EurPVM netaikomas!


Kiekvienas mokymų dalyvis gauna dalomąją medžiagą, rašymo priemones, dalyvio pažymėjimą, kavą/arbatą užkandžius.


VIDINIAI MOKYMAI. Ypatingai rekomenduojame šią temą Jūsų įmonės darbuotojams. Programą galime koreguoti atsižvelgdami į Jūsų įmonės/įstaigos poreikius ir pageidavimus. Mokestis už mokymus derinamas individualiai ir priklauso nuo mokymų trukmės, dalyvių skaičiaus, mokymų vietos bei papildomų paslaugų pasirinkimo. Susisiekite su projektų vadove, tel. nr. 8 680 10445.


UAB „Juridicum“ įtraukta į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą bei Viešųjų pirkimų tarnybos skelbiamą oficialiai patvirtintų tiekėjų sąrašą.

Registracija

2 + 5 = ?