moteris 1

Įmonės, įstaigos veiklos dokumentų rengimas, tvarkymas ir apskaita: 2020 metais įsigaliojusių reikalavimų praktinis taikymas.


2020 m. lapkričio 17 d. – NUOTOLINIAI/ONLINE MOKYMAI visa Lietuva

2020 m. gruodžio 18 d. – NUOTOLINIAI/ONLINE MOKYMAI visa Lietuva


Nuo 2020 m. sausio 1 d. Lietuvoje pradėta vykdyti dokumentų valdymo pertvarka. Jos esmė – įgyvendinti dokumentų valdymo funkcijų sujungimo procesą. Nauji dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos reikalavimai valstybės įmonėms privalomi nuo 2020 m. sausio 1 d, privačioms įmonėms – nuo 2020 m. birželio 30 d. Ar esame pasirengę pertvarkai ir vykdome nustatytus naujus dokumentų valdymo reikalavimus įrodysime parengtų ir tvarkomų dokumentų kokybe. Iššūkis laukia tų darbuotojų, kurie turi nepakankamus dokumentų rengimo gebėjimus – dokumentų rengimo taisyklėse nėra nei dokumentų elementų užrašymo, nei dokumentų pavyzdžių.

Kviečiame įstaigų, įmonių darbuotojus, atsakingus už dokumentų rengimą, tvarkymą bei apskaitą, į 6 akad. val. mokymus.

Mokymų metu lektorė pateiks visus galimus dokumentų metaduomenų ir kitų elementų užrašymo variantus, jų struktūrą, išsamiai aptars, dokumentų antraštės, gavėjo, įvairių dokumentų teksto, parašo rekvizito ir kitų elementų (už)rašymo būdus, pateiks iliustracinius dokumentų pavyzdžius, atitinkančius 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojusių Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus. Daug dėmesio skirs dokumentų tvarkymo kalendoriniais metais klausimams: aptars dokumentacijos plano, jo papildymo sąrašo rengimo ir įforminimo reikalavimus, nuo 2020 m. sausio 1 d. pakeistus saugojimo terminus, bylų sudarymo reikalavimus kalendorinių metų eigoje ir kt.

Mokymų lektorė:

Profesorė, dr. Virginija Chreptavičienė, turinti dvidešimt aštuonerių metų patirtį vedant seminarus, kursus ir vidinius mokymus žmogiškųjų išteklių valdymo, darbo teisės, asmens duomenų apsaugos, dalykinės komunikacijos, dokumentų valdymo klausimais, minėta tematika dalyvauja nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose, skaito pranešimus, publikuoja straipsnius, parengusi knygas „Dalykinė komunikacija organizacijoje“, su bendraautoriais – Windows aplinka ir raštvedyba. Dalyvavo rengiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės informacinę sistemą.

Mokymų programa:

1. Dokumentų valdymo teisinis reglamentavimas.
2. Dokumentų rengimo reikalavimų, įsigaliojusių nuo 2020 m. sausio 1 d., aptarimas:
2.1. Dokumento rekvizitų (metaduomenų) išdėstymo pakeitimai;
2.2. Popierinių dokumentų rengimo pakeitimai;
2.3. Elektroninių dokumentų rengimo pakeitimai;
2.4. Vaizdo ir garso dokumentų rengimo pakeitimai;
2.5. Įrašų rengimo pakeitimai.
3. Dokumentų (vidaus ir siunčiamų: įsakymų, aktų, protokolų, pažymų, pažymėjimų, raštų ir kt.) elementų išdėstymo ir užrašymo reikalavimai konkrečiose dokumentų rūšyse
4. Dokumentų tvarkymo ir apskaitos kalendoriniais metais reikalavimų, įsigaliojusių nuo 2020 m. sausio 1 d., nuo aptarimas:
4.1. Dokumentacijos plano sudarymo ir jo papildymo sąrašo rengimo ir įforminimo Dokumentų saugojimo ir naudojimo pakeitimai. Dokumentų saugojimo terminų pakeitimai.
4.2. Bylų sudarymo pakeitimai.
4.3. Užbaigtų bylų tvarkymo pakeitimai.

Diskusija, atsakymai į klausimus.

Mokymų trukmė: 6 ak. val.

Mokymų pradžia 10:00, pertrauka 12:00-12:30, mokymų pabaiga 15:00.

Mokymų kaina: 65 Eur, PVM neapmokestinama. 

VIDINIAI MOKYMAIŠios temos programą galime koreguoti atsižvelgdami į Jūsų poreikius ir pageidavimus. Mokestis už mokymus derinamas individualiai ir priklauso nuo mokymų trukmės, dalyvių skaičiaus, mokymų vietos bei papildomų paslaugų pasirinkimo. Susisiekite su mokymų projektų vadove, tel. nr. +370 5 2032952 arba el. paštu: registracija@juridicum.lt .


UAB „Juridicum“ įtraukta į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.

Registracija

3 + 4 = ?