Brexit 2019-2020

To Brexit or not to Brexit

High Level Public & Private Sector Roundtable: To Brexit or not to Brexit?

An exploration of what potentially is to be lost or gained from Brexit from the northern perspective of the Nordics and Baltics

2019 12 11 / **** Artis Centrum Hotels

Totorių st. 23, Vilnius

BREXIT11BREXIT12BREXIT13

Registracija

6 + 2 = ?

VP dokumentai

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO PAKEITIMAI: 2020 m. naujovės ir aktualijos.


2019 m. lapkričio 14 d. – V.A.U Baras – Restoranas (II a.), Žeimių g. 5, Jonava
2019 m. lapkričio 15 d. – Telšiai
2019 m. lapkričio 18 d. – Pasvalys
2019 m. lapkričio 19 d. – Panevėžys
2019 m. lapkričio 22 d. – Kėdainiai
2019 m. lapkričio 25 d. – Šilutė
2019 m. lapkričio 26 d. – Klaipėda
2019 m. lapkričio 28 d. – Raseiniai
2019 m. lapkričio 29 d. – Anykščiai


Naujausi Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai yra aktualūs tiek pirkimų vykdytojams, tiek tiekėjams. Lektorius pristatys šiuos pakeitimus, pateiks naujausią teismų praktiką bei aptars viešųjų pirkimų vykdymų tendencijas ir aktualijas.

Mokymai skirti – darbuotojams atsakingiems už viešųjų pirkimų organizavimą, vykdymą, jų kontrolę ir šių darbuotojų vadovams. Taip pat tiekėjų atstovams, siekiant geriau suvokti viešųjų pirkimų organizavimo naujoves.

Mokymų lektorius:

Tomas Seikalis – viešųjų pirkimų ekspertas.

Lektorius veda seminarus ir mokymus nuo 2009 m., skaito pranešimus konferencijose, turi daugiau nei tūkstantį akademinių valandų mokymų patirties. Taip pat konsultuoja viešųjų pirkimų, verslo pardavimų didinimo, administracinės naštos mažinimo, pirkimų planavimo, organizavimo ir vykdymo procesų optimizavimo klausimais.

Mokymų programa:

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ EFEKTYVUMAS:

• Efektyvi viešųjų pirkimų sistema organizacijoje.
• Tinkamai reglamentuotas viešųjų pirkimų organizavimas.
• Viešojo pirkimo iniciatorius ir pirkimo užduoties rengimas.
• Mažos vertės pirkimų vykdymo mitai ir aktualus reglamentavimas.

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO PAKEITIMAI:

• Pirkimų planavimas ir per brangūs pasiūlymai.
• Nacionalinis saugumas, pirkėjo ir visuomenės interesų apsauga.
• Darbų ir projektavimo paslaugų pirkimai.
• Pašalinimo pagrindai ir tinkama pirkimo sutarties vykdymo kontrolė.
• Socialiai orientuotas pasiūlymo vertinimo kriterijus.
• Asmens duomenų apsauga, konfidencialumas ir interesų konfliktas.
• Pasikeitusios pirkimo sutarties privalomosios sąlygos.
• Informavimas apie pirkimo procedūrų rezultatus.
• Pasikeitimai informacijos viešinimo CVP IS tvarkoje ir naudojimosi CVP IS taisyklėse.
• Pirkimų iš CPO.LT katalogų problematika.

AKTUALI TEISMŲ PRAKTIKA

KLAUSIMAI-ATSAKYMAI IR DISKUSIJOS

Mokymų dienotvarkė:

Mokymų pradžia – 9:00 val., Mokymų pabaiga – 12:45 val.

Mokymų trukmė – 5 akademinės valandos.

Mokomoji medžiaga ir dalyvio pažymėjimas siunčiami PDF formatu, el. paštu.

 

Mokymų kaina: 75 Eur, PVM neapmokestinama. 

 

VIDINIAI MOKYMAI. Ypatingai rekomenduojame šią temą Jūsų įstaigos, įmonės ar organizacijos darbuotojams. Programą galime koreguoti atsižvelgdami į Jūsų poreikius ir pageidavimus. Mokestis už mokymus derinamas individualiai ir priklauso nuo mokymų trukmės, dalyvių skaičiaus, mokymų vietos bei papildomų paslaugų pasirinkimo. Susisiekite su mokymų projektų vadove, tel. nr. +370 5 2032952 arba el. paštu: registracija@juridicum.lt .


UAB „Juridicum“ įtraukta į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.

Registracija

2 + 0 = ?

darbuotojai11

Personalo veiklos valdymo ir vadovavimo psichologiniai ir organizaciniai aspektai


2019 m. lapkričio 15 d. – Kaunas
2019 m. lapkričio 22 d. – Klaipėda
2019 m. gruodžio 13 d. – Marijampolė
2019 m. gruodžio  20 d. – Tauragė
2019 m. gruodžio  27 d. – Telšiai


Mokymai skirti – vadovams, personalo vadovams, personalo vadybininkams, projektų vadovams, administracijos darbuotojams atsakingiems už personalo veiklos organizavimą.

Mokymų lektorius:

Juris Belte – konsultavimo patirtis nuo 1997 m. 15 metų vadovavimo ir  pardavimų patirtis tarptautinėse kompanijose. Šiuo metu veda mokymus bei konsultuoja įstaigų, įmonių ir organizacijų darbuotojus – vadovavimo, personalo valdymo, komandinio darbo klausimais, gilinasi į bendravimo psichologiją. Lektorius turi vadybinį ir psichologinį išsilavinimą, taip pat yra sertifikuotas NLP ir koučingo specialistas.

Mokymų programa:

• Vadovavimo stilių taikymas priklausomai nuo darbuotojų įsitraukimo ir vieningumo;
• Komandinio darbo privalumai;
• Kada tinka ir kada netinka komandinis darbas;
• Komandinio darbo formavimo principai;
• Komandos motyvavimas ir efektyvumo palaikymas;
• Ugdomojo vadovavimo taikymas vadovo darbe;
• Koučingo kultūros, kaip organizacijos kultūros dalies, diegimas;
• SIMPLE principo taikymas;
• 20 mylių principas;
• Koučingo technikų panaudojimas darbuotojų atsakomybės ir sąmoningumo ugdymui;
• GROW ir T modeliai, jų naudojimas dirbant su pavaldiniais;
• Klausinėjimo technikos;
• Pasipriešinimas koučingui;
• Spąstai ugdomojo vadovavimo kelyje: pasipriešinimas, psichologiniai savigynos mechanizmai, manipuliacijos. Kaip juos atpažinti ir įveikti;
• Klausimai, atsakymai.

Mokymų dienotvarkė:

Mokymų pradžia – 10:00 val., Kavos pertraukėlė – 12 val. (30 min.), Mokymų pabaiga – 15:00 val.;

Mokymų trukmė – 6 akademinės valandos;

Mokymų kaina: 99 Eur, PVM neapmokestinama.

Iš anksto užsiregistravusiems dalyviams taikoma 20 Eur nuolaida, mokymų kaina tik 79 EurPVM neapmokestinama.

Kiekvienas seminaro dalyvis gauna išsamią seminaro mokomąją medžiagą, rašymo priemones, dalyvio pažymėjimą, kavą/arbatą užkandžius.


VIDINIAI MOKYMAI. Ypatingai rekomenduojame šią temą Jūsų įstaigos, įmonės ar organizacijos darbuotojams. Programą galime koreguoti atsižvelgdami į Jūsų poreikius ir pageidavimus. Mokestis už mokymus derinamas individualiai ir priklauso nuo mokymų trukmės, dalyvių skaičiaus, mokymų vietos bei papildomų paslaugų pasirinkimo. Susisiekite su mokymų projektų vadove, tel. nr. +370 5 2032952 arba el. paštu: registracija@juridicum.lt .


UAB „Juridicum“ įtraukta į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.

Registracija

1 + 3 = ?

Dokumentai6

LR Darbo kodeksas ir personalo dokumentai 2019 m.: darbo teisinių santykių sudarymo, vykdymo ir nutraukimo aktualijos.


Renkama dalyvių grupė: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys.


Naujasis Darbo kodeksas darbdaviui pateikė daug naujų reikalavimų ir galimybių. Įsigaliojus šiam Darbo kodeksui reikėjo koreguoti anksčiau įdarbintų darbuotojų darbo sutartis, keisti lokalius teisės aktus. Personalo darbuotojams kyla labai daug klausimų, kaip teisingai visa tai įgyvendinti, tad kviečiame į 6 ak. val. mokymus, kurių metu aptarsime aktualiausius darbo teisinių santykių sudarymo, vykdymo ir nutraukimo aspektus.

Pagrindinės mokymų temos: darbo sutartys, konfidencialumas, nekonkuravimo susitarimai, dokumentų atitikimas Asmens duomenų apsaugos reglamentui nuo 2018 gegužės 25 d., darbo laiko apskaita, naujausi Valstybinės darbo inspekcijos prie LR SADM išaiškinimai ir dažniausios darbdavių klaidos.

Mokymų lektorė:

Teisininkė – praktikė, ilgametė lektorė, parašiusi ne vieną knygą bei straipsnį, Lietuvos komercinio arbitražo arbitrė Raimonda Joskaudienė. Daugelį metų konsultuojanti Lietuvos ir tarptautines kompanijas civilinės teisės, darbo teisės, juridinių asmenų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, sutarčių, komercinės teisės ir skolų išieškojimo srityje.

Mokymų programa:

1. Darbo sutarties sudarymas ir vykdymas pagal Naująjį darbo kodeksą:
1.1. Sutarties forma ir turinys, darbo sutarčių rūšys;
1.2. Papildomi susitarimai prie Darbo sutarties;
1.3. Konfidencialumo įsipareigojimai; Nekonkuravimo susitarimas ir papildomos veiklos apribojimas;
1.4. Susitarimas dėl apmokymo išlaidų atlyginimo;
1.5. Darbdavio turto ir darbo priemonių naudojimo nuostatos.
2. Darbo sutarties laiko apskaita ir apmokėjimo ypatumai;
3. Asmens duomenų apsaugos Reglamento taikymo ypatumai darbo santykiuose, reikia pasiruošti;
4. Darbo sutarties nutraukimas:
4.1. darbo sutarties nutraukimo pagrindai;
4.2. atsakomybė ir pareigos skirtingais pagrindais nutraukiant darbo sutartis;
4.3. turtinė – neturtinė žala.
5. Drausminių nuobaudų skyrimo tvarka ir terminai;
6. Naujausi VDI išaiškinimai, darbo ginčų komisijos pasisakymai;
7. Dažniausios klaidos nutraukiant darbo sutartis potencialaus darbo ginčo akivaizdoje pagal naująjį darbo kodeksą;
8. Teismų praktikos apžvalga.
Atsakymai į klausimus.

Mokymų dienotvarkė:

Pradžia – 10:00 val. Kavos pertraukėlė – 12:00 val. (30 min.). Pabaiga – 15:00 val. Trukmė – 6 akademinės valandos.

Mokymų kaina:

95 €iš anksto užsiregistravusiems dalyviams – kaina tik 75 EurPVM netaikomas!


Kiekvienas seminaro dalyvis gauna išsamią seminaro mokomąją medžiagą, rašymo priemones, dalyvio pažymėjimą, kavą/arbatą užkandžius.


VIDINIAI MOKYMAI. Ypatingai rekomenduojame šią temą Jūsų įmonės darbuotojams. Programą galime koreguoti atsižvelgdami į Jūsų įmonės/įstaigos poreikius ir pageidavimus. Mokestis už mokymus derinamas individualiai ir priklauso nuo mokymų trukmės, dalyvių skaičiaus, mokymų vietos bei papildomų paslaugų pasirinkimo. Susisiekite su projektų vadove, tel. nr. +370 680 17711.


UAB „Juridicum“ įtraukta į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą bei Viešųjų pirkimų tarnybos skelbiamą oficialiai patvirtintų tiekėjų sąrašą.


Registracija

2 + 5 = ?

DK1

Bendravimas su klientais: konfliktinės situacijos ir probleminiai klientai.


2019 m. lapkričio 15 d. – Vilnius


Mokymų tikslas: įgyti įgūdžių kaip praktiškai spresti konfliktines situacijas ir gebėti taikyti efektyvius konflikto valdymo būdus bendraujant su problematiškiais ir konflitiškiais klientais.

Mokymo metodai: paskaita, grupinės diskusijos, situacijų modeliavimas, vaidmenų žaidimai, testai, praktinės užduotys (praktinėms užduotims skirta 30 proc. mokymo programos).

Mokymų uždaviniai: 

 • Mokyti atpažinti ir įvertinti faktorius, kurie sąlygoja bendravimą su problematiniais klientais.
 • Padėti numatyti kito elgesį, gebėti planuoti savąjį priimant motyvuotus sprendimus ir siekiant norimų tikslų.
 • Didinti kompetencijas valdant konfliktines situacijas darbinėje aplinkoje su problematiniais klientais.

Mokymų programa:

Sėkmingo bendravimo su klientais procesas

 • Bendravimo su klientais dėsniai.
 • Psichologinė bendravimo kultūra.
 • Klientų elgesio stiliai. Kaip programuoti klientą geranoriškumui?
 • Tinkamų lūkesčių formavimas.

Tarpusavio bendravimo su klientais ypatumai

 •  Transakcinės analizės taikymas bendravime.
 • Konfliktai transakcinės analizės požiūru.
 • Asertyvūs bendravimas.
 • Praktinis darbas: Transakcinės analizės taikymas bendraujant su problematiniais klientais.

Problematinio kliento sąvoka.

 • Kokius klientus galima vadinti problematiškiaus? Piktnaudžiaujantys, nesąžiningi, konfliktiški ir neadekvatūs klientai.
 • Kaip elgtis, jei kliento pretenzijos nepagrįstos? Kaip elgtis, jei klientas piktnaudžiauja?
 • Klientų manipuliacijos, jų atpažinimas ir neutralizavimas.
 • Praktinis darbas: Manipuliacijų atpažinimas ir neutralizavimas.

Technikos ir metodai dirbant su problematiniais klientais 

 • Problematinių klientų tipai.
 • Problematinių ir konfliktinių situacijų valdymo principai, metodai ir technikos.
 • Problematinių ir konfliktinių situacijų prevencija.
 • Praktinis darbas: Konfliktinių situacijų moduliavimas ir neutralizavimas.

Mokymų lektorius:

Juris Belte – konsultavimo patirtis nuo 1997 m. 20 metų vadovavimo ir  pardavimų patirtis tarptautinėse kompanijose. Šiuo metu veda mokymus bei konsultuoja įstaigų, įmonių ir organizacijų darbuotojus – vadovavimo, personalo valdymo, komandinio darbo, klientų aptarnavimo klausimais, gilinasi į bendravimo psichologiją. Lektorius turi vadybinį ir psichologinį išsilavinimą, taip pat yra sertifikuotas NLP ir koučingo specialistas.

Mokymų dienotvarkė:

Mokymų pradžia – 10:00 val., Kavos pertraukėlė – 12 val. (30 min.), Mokymų pabaiga – 15:00 val.;

Mokymų trukmė – 6 akademinės valandos;

Mokymų kaina: 129,00 Eur, PVM neapmokestinama.

Iš anksto užsiregistravusiems dalyviams taikoma 30,00 Eur nuolaida, mokymų kaina tik 99,00 EurPVM neapmokestinama.

Kiekvienas seminaro dalyvis gauna išsamią seminaro mokomąją medžiagą, rašymo priemones, dalyvio pažymėjimą, kavą/arbatą užkandžius.


VIDINIAI MOKYMAI. Ypatingai rekomenduojame šią temą Jūsų įstaigos, įmonės ar organizacijos darbuotojams. Programą galime koreguoti atsižvelgdami į Jūsų poreikius ir pageidavimus. Mokestis už mokymus derinamas individualiai ir priklauso nuo mokymų trukmės, dalyvių skaičiaus, mokymų vietos bei papildomų paslaugų pasirinkimo. Susisiekite su mokymų projektų vadove, tel. nr. +370 5 2032952 arba el. paštu: registracija@juridicum.lt .


UAB „Juridicum“ įtraukta į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.

Pasiteirauti apie mokymus

0 + 1 = ?