DK2020

Darbo kodekso pakeitimai ir praktinio taikymo aktualijos nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d.


2020 m. lapkričio 26 d. – NUOTOLINIAI/ONLINE MOKYMAI visa Lietuva

2020 m. gruodžio 17 d. – NUOTOLINIAI/ONLINE MOKYMAI visa Lietuva


Nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. įsigalioja aktualūs Darbo kodekso pakeitimai. Jų žinojimas ir praktinis taikymas padės išspręsti ne vieną darbuotojo ir darbdavio ginčą, kylantį dėl skirtingo Darbo kodekso nuostatų interpretavimo.

Mokymai skirti įmonių, įstaigų vadovams, jų pavaduotojams bei darbuotojams, atsakingiems už darbuotojų priėmimą į darbą, darbo sutarčių ir kitų darbo santykius reglamentuojančių dokumentų rengimą.

Mokymų lektorė:
Profesorė, dr. Virginija Chreptavičienė baigusi Kauno technologijos universitetą, kuriame apginė ir daktaro disertaciją, vėliau studijavo teisę. Jos specializacija yra žmogiškųjų išteklių valdymas, darbo teisė, asmens duomenų apsauga, dokumentų valdymas, dalykinė komunikacija. Šia tematika 27 metus veda seminarus, vidinius mokymus, daugelį metų konsultuoja Lietuvos ir tarptautines įmones, minėta tematika dalyvauja tarptautiniuose projektuose, yra publikavusi 37 mokslinius straipsnių, 2 mokslo studijas, 2 knygas, su bendraautoriais parengė 2 monografijas, vadovavo 3 daktaro disertacijom, nacionalinių institucijų darbo grupėse dirbo ir tebedirba eksperte, dalyvavo rengiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės administravimo informacinę sistemą. Nuo 1995 m. Tarptautinės verslo komunikacijos asociacijos, Tarptautinės verslo mokymo asociacijos (SIEC/ISBE) narė.

Mokymų programa:

1. Darbo kodekso pakeitimų aktualijos.
2. Darbuotojų priėmimo į darbą dokumentų rūšys: kaip nepažeisti asmens duomenų apsaugos.
3. Darbo sutartys. Kaip pasirinkti tinkamiausią darbo sutarties rūšį įforminant darbo santykius, kad nepabloginti darbdavio situacijos. Darbo sutarčių rūšių ypatumai.
4. Darbo sutarties rengimas. Kaip sudaryti tobulą darbo sutartį, kokias sąlygas ir kaip jas suformuluoti darbo sutartyje, kad jos užtikrintų darbdavio interesus, ir kartu, kilus ginčui, galiotų ir nebūtų pripažintos kaip prieštaraujančios imperatyvioms darbo įstatymų nuostatoms. Darbo sutarties turinys: būtinos ir vertingos papildomos sąlygos; vertingi darbdavio ir darbuotojo įsipareigojimai. Susitarimai, kurie pablogina darbuotojo darbo sąlygas. Susitarimo dėl papildomo darbo įforminimas; Papildomo darbo sujungimo ir sugretinimo atvejai. Susitarimų dėl išbandymo, dėl mokymo išlaidų atlyginimo, dėl nekonkuravimo, darbuotojo įsipareigojimų dėl konfidencialios informacijos saugojimo, perduotų darbo priemonių tik darbo tikslams naudojimo ir jų saugojimo ir kt. įforminimas. Dažniausiai darbo sutartyse pasitaikančių (turinio) klaidų aptarimas.
5. Sudarytų darbo sutarčių turinio pakeitimo, papildymo įforminimo tvarka.
6. Darbo laikas ir jo apskaita. Darbo laiko norma. Sutrumpinta darbo laiko norma. Maksimaliojo darbo laiko reikalavimai Darbo laiko apskaita
7. Kasmetinių atostogų (minimalių ir pailgintų) suteikimo, perkėlimo, pratęsimo, kompensavimo tvarka. Atostogų grafikas, jo privalumai. Patvirtinto atostogų grafiko keitimo galimybės.
8. Papildomų, nemokamų atostogų suteikimo sąlygos, šių atostogų suteikimo tvarka. Nemokamo laisvo laiko suteikimo galimybės, įforminimo tvarka.
9. Darbo pareigų pažeidimo atvejai, pažeidimų įforminimo tvarka.
10. Darbo santykių pabaigos įforminimas, kai darbo sutartis nutraukiama šalių susitarimu, darbdavio iniciatyva, darbuotojo, darbdavio valia, nesant šalių valios ir kt.
11. Darbo sutarties pasibaigimo įforminimas.

Užsiėmimų pobūdis – teorija–praktika.

Mokymų dienotvarkė:

Mokymų pradžia 10:00, pertrauka 12:00-12:30, mokymų pabaiga 15:00.

Mokymų trukmė – 6 akademinės valandos.

Mokymų kaina: 65 Eur, PVM neapmokestinama. 

VIDINIAI MOKYMAIŠios temos programą galime koreguoti atsižvelgdami į Jūsų poreikius ir pageidavimus. Mokestis už mokymus derinamas individualiai ir priklauso nuo mokymų trukmės, dalyvių skaičiaus, mokymų vietos bei papildomų paslaugų pasirinkimo. Susisiekite su mokymų projektų vadove, tel. nr. +370 5 2032952 arba el. paštu: registracija@juridicum.lt .


UAB „Juridicum“ įtraukta į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.

Registracija

2 + 3 = ?